در ایران، اول ایمنی بعد کار بعضا در پروژه های کوچک و بزرگ و کارگاه ها، در حد شعار است اما در کشورهای صنعتی، یک اصل پذیرفته شده فوق العاده حیاتی که سبب می شود تا در هزینه ها صرفه جویی کنند و کیفیت منابع حفظ شود.

مقوله HSE یعنی بهداشت ایمنی و حرفه ای، مصداق های بارزی دارد که برای ما ایرانی ها، تراژدی پلاسکو، که منجر به صدها میلیارد تومان خسارت و شهادت ده ها تن از آتشنشانان فداکار تهرانی شد، تنها یک جنبه عدم رعایت الزامات HSE در ایمنی محیط کار و حفاظت از پرسنل است.

در روزیاتو بخوانید

The post روزیاتو: حقوق کارگر و کارفرما در ایمنی محیط کار چیست؟ appeared first on دیجیاتو.


ثبت اختراع و طرح های صنعتی و علائم تجاری دارای قواعد و قوانینی ملی و بین المللی بوده و این را کسانی که به دنبال ثبت اختراع و طرح های صنعتی هستند باید به خوبی بدانند. از زمان طرح ایده تا ثبت اختراع، شما باید با قوانین و مقررات آشنا باشید. چرا که عدم آشنایی کافی و دقیق، سبب کاهش روند رسیدگی به بررسی درخواست ثبت اختراع و طرح صنعتی شده و مشکلاتی را برای مخترعین و طراحان صنعتی ایجاد میکند.

در گزارش امروز سرویس دانستنی های روزیاتو، متن کامل قانون ثبت اختراع و طرح های صنعتی و علائم تجاری را در زیر مشاهده میکنید. اگر با سوالی روبرو شدید، درخواست میکنیم با قوه قضاییه مکاتبه کرده و اطلاعات به روز دریافت کنید. یکی از بهترین راه ها برای آشنایی با قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و شیوه ثبت اختراع و دریافت گواهی نامه مربوطه جهت استفاده های مادی و معنوی (مثلا عضویت در بنیاد ملی نخبگان و اخذ وام و امثالهم)، رایزنی با افرادی است که قبلا موفق به دریافت گواهی ثبت اختراع یا ثبت طرح صنعتی شده اند. اطلاعات این افراد را میتوان در شبکه های اجتماعی تخصصی بدست آورد. قانونی که در زیر میخوانید در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

حتما بخوانید:‌ راهنمای جامع ثبت شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص در ایران

ثبت اختراع

نمونه گواهی ثبت اختراع

حتما بخوانید:‌ با سامانه کارا جهت اخذ وام دولتی برای کارآفرینان کشور آشنا شویم

فصل اول ـ اختراعات
ماده ۱ ـ اختراع نتيجه فكر فرد يا افراد است كه برای اولين بار فرآيند يا فرآورده ای خاص را ارايه می كند و مشكلی را دريك حرفه ، فن ، فناوری ، صنعت و مانند آنها حل می نمايد.

ماده ۲ ـ اختراعی قابل ثبت است كه حاوی ابتكار جديد و دارای كاربرد صنعتی باشد. ابتكار جديد عبارت است از آنچه كه در فن يا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذكور معلوم و آشكار نباشد و از نظر صنعتی ، اختراعی كاربردی محسوب می شود كه در رشته ای از صنعت قابل ساخت يا استفاده باشد. مراد از صنعت ، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظير صنايع دستی ، كشاورزی ، ماهيگيری و خدمات نيز می شود.

ماده ۳ ـ گواهينامه اختراع سندی است كه اداره مالكيت صنعتی برای حمايت از اختراع صادر می كند و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری بهره مند شود.

ماده ۴ ـ موارد زير از حيطه حمايت از اختراع خارج است :

الف ـ كشفيات ، نظريه های علمی ، روشهای رياضی و آثار هنری .
ب ـ طرحها و قواعد يا روشهای انجام كار تجاری و ساير فعاليتهای ذهنی و اجتماعی .
ج ـ روشهای تشخيص و معالجه بيماريهای انسان يا حيوان .  اين بند شامل فرآورده های منطبق با تعريف اختراع و مورد استفاده در روشهای مزبور نمی شود.
د ـ منابع ژنتيك و اجزاء ژنتيك تشكيل دهنده آنها و همچنين فرآيندهای بيولوژيك توليد آنها.
هـ ـ آنچه قبلاً در فنون و صنايع پيش بينی شده باشد.
فن يا صنعت قبلی عبارت است از هر چيزی كه در نقطه ای از جهان ازطريق انتشار كتبي يا شفاهي يا ازطريق استفاده عملی و يا هر طريق ديگر، قبل از تقاضا و يا درموارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع ، افشاء شده باشد. درصورتی كه افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاريخ تقاضا يا در موارد مقتضی قبل از تاريخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.

و ـ اختراعاتی كه بهره برداری از آنها خلاف موازين شرعی يا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.
ماده ۵- چگونگی ذكر نام مخترع در گواهينامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح زير است :

الف ـ حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد.
ب ـ اگر افرادی به صورت مشترك اختراعی كرده باشند، حقوق ناشی از اختراع مشتركاً به آنان تعلق می گيرد.
ج ـ هرگاه دو يا چند نفر، مستقل از ديگری اختراع واحدی كرده باشند شخصی كه اظهارنامه اختراع خود را زودتر تسليم كرده و يا درصورت ادعای حق تقدم هركدام بتوانند اثبات كنند كه در تاريخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسليم كرده اند، مشروط بر اين كه اظهارنامه مذكور مسترد يا رد نگرديده يا مسكوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت اختراع را خواهند داشت .
د ـ حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و درصورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می شود.
هـ ـ درصورتی كه اختراع ناشی از استخدام يا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به كارفرما خواهد بود، مگر آن كه خلاف آن درقرارداد شرط شده باشد.
و ـ نام مخترع در گواهينامه اختراع قيد مي شود مگر اين كه كتباً از اداره مالكيت صنعتي درخواست كند كه نامش ذكر نشود. هرگونه اظهار يا تعهد مخترع مبني بر اين كه نام شخص ديگري به عنوان مخترع قيد گردد، فاقد اثر قانوني است .
ماده ۶- اظهارنامه ثبت اختراع كه به اداره مالكيت صنعتی داده مي شود، بايد موضوعي را كه حمايت از آن درخواست مي شود، تعيين كرده و به فارسي تنظيم شود، دارای تاريخ و امضاء بوده و خواسته ، توصيف ادعا، خلاصه اي از توصيف اختراع و درصورت لزوم نقشه های مربوطه را دربرداشته باشد. هزينه هاي ثبت اظهارنامه از درخواست كننده ثبت دريافت می شود. در تنظيم و تسليم اظهارنامه بايد موارد زير رعايت شود:

الف ـ نام و ساير اطلاعات لازم درخصوص متقاضی ، مخترع و نماينده قانونی او، درصورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شود.
ب ـ درمواقعی كه متقاضی شخص مخترع نيست ، مدارك دال بر سمت قانونی وي همراه اظهارنامه تحويل گردد.
ج ـ ادعای مذكور در اظهارنامه ، گويا و مختصر بوده و با توصيف همراه باشد، به نحوی كه براي شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط واضح و كامل بوده و حداقل يك روش اجرايي براي اختراع ارايه كند. خلاصه توصيف فقط به منظور ارايه اطلاعات فنی است و نمی توان براي تفسير محدوده حمايت به آن استناد كرد.
ماده ۷- متقاضي ثبت اختراع تا زمانی كه اظهارنامه او براي ثبت اختراع قبول نشده است مي تواند آن را مسترد كند.

ماده ۸- اظهارنامه بايد فقط به يك اختراع يا به دسته اي از اختراعات مرتبط كه يك اختراع كلي را تشكيل مي دهند مربوط باشد. دراختراع كلي ذكر نكردن ارتباط اجزاء آن موجب بي اعتباري گواهينامه اختراع مربوط نمي شود. متقاضي مي تواند تا زماني كه اظهارنامه وي مورد موافقت قرار نگرفته است :

الف ـ اظهارنامه خود را اصلاح كند، مشروط بر آن كه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نكند.
ب ـ آن را به دو يا چند اظهارنامه تقسيم كند. اظهارنامه تقسيمي بايد داراي تاريخ تقاضاي اوليه بوده و درصورت اقتضاء، مشمول حق تقدم اظهارنامه نخستين است .
ماده ۹- متقاضي مي تواند همراه با اظهارنامه خود، طي اعلاميه اي حق تقدم مقرر در كنوانسيون پاريس براي حمايت ازمالكيت صنعتي مورخ ۱۲۶۱ هجري شمسي (۲۰ مارس ۱۸۸۳ ميلادي ) و اصلاحات بعدي آن را درخواست نمايد. حق تقدم مي تواند براساس يك يا چند اظهارنامه ملي يا منطقه اي يا بين المللي باشد كه در هر كشور يا براي هر كشور عضو كنوانسيون مذكور تسليم شده است . درصورت درخواست حق تقدم :

الف ـ اداره مالكيت صنعتي از متقاضي مي خواهد ظرف مدت معين ، رونوشت اظهارنامه اي را ارايه دهد كه توسط مرجع ثبت اظهارنامه اي كه مبناي حق تقدم است ، گواهي شده باشد.
ب ـ با پذيرش درخواست حق تقدم حمايتهاي مذكور در كنوانسيون پاريس شامل آن خواهد بود.
درصورت عدم مراعات شرايط مندرج در اين ماده و مقررات مربوط به آن ، اعلاميه مذكور كان لم يكن تلقي مي شود.

نام همه اعضا ۶ نفره خانواده دیوید بکهام، ثیت رسمی شده است

مدارک لازم برای ثبت اختراع

ماده ۱۰- بنا به درخواست اداره مالكيت صنعتي ، متقاضي بايد شماره و تاريخ اظهارنامه اختراعي را كه در خارج تسليم كرده و عيناً و ماهيتاً مربوط به اختراع مذكور در اظهارنامه تسليم شده به اداره مالكيت صنعتي است ، ارايه دهد. همچنين با درخواست اداره مالكيت صنعتي متقاضي بايد مدارك زير را به اداره مذكور تسليم كند:

الف ـ تصوير هرگونه نامه و اخطاريه ای كه متقاضي درمورد نتايج بررسي هاي انجام شده درخصوص اظهارنامه هاي خارج دريافت كرده است .
ب ـ تصوير گواهينامه اختراع كه براساس اظهارنامه هاي خارجي ثبت شده است .
ج ـ تصوير هرگونه تصميم نهايی مبني بر رد اظهارنامه خارجي يا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه خارجی .
د ـ تصوير هر تصميم نهايي مبني بر بي اعتباري گواهينامه اختراع صادرشده براساس اظهارنامه خارجی .
ماده ۱۱- اداره مالكيت صنعتی تاريخ تقاضا را همان تاريخ دريافت اظهارنامه تلقي خواهد كرد مشروط بر اين كه اظهارنامه در زمان دريافت ، حاوي نكات زير باشد:

مشخصاتی که یک اظهارنامه ثبت اختراع باید داشته باشد

الف ـ ذكر صريح يا ضمني اين نكته كه ثبت يك اختراع تقاضا مي شود.
ب ـ ذكر نكاتي كه شناخت هويت متقاضي را ميسر مي كند.
ج ـ توصيف اجمالي اختراع .
اگر اداره مالكيت صنعتي تشخيص دهد كه اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرايط فوق بوده است ، از متقاضي دعوت خواهد كرد تا از تاريخ ابلاغ ظرف سي روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاريخ تقاضا همان تاريخ دريافت اصلاحات مذكور خواهد بود ولي اگر در مهلت تعيين شده اصلاح صورت نگيرد، اظهارنامه كان لم يكن تلقي خواهد شد.

ماده ۱۲- چنانچه در اظهارنامه به نقشه هايي اشاره شود كه در آن درج يا ضميمه نشده است ، اداره مالكيت صنعتي از متقاضي دعوت مي كند تا نقشه ها را ارايه دهد. اگر متقاضي دعوت را اجابت كرده و نقشه هاي مورد اشاره را ارايه نمايد، اداره مذكور تاريخ دريافت نقشه را تاريخ تقاضا تلقي خواهد نمود. درغير اين صورت ، تاريخ تقاضا را همان تاريخ دريافت اظهارنامه قيد نموده و اشاره به نقشه ها را كأن لم يكن تلقي خواهد كرد.

ماده ۱۳- پس از قيد تاريخ تقاضا، اداره مالكيت صنعتي اظهارنامه را از نظر انطباق با شرايط مندرج در اين قانون و آيين نامه آن ، بررسي خواهد كرد و درصورت تشخيص انطباق ، اقدام لازم را براي ثبت اختراع انجام مي دهد. درغير اين صورت اظهارنامه را رد و مراتب را به متقاضي ابلاغ مي كند.

روند صدور ثبت اختراع

ماده ۱۴- اداره مالكيت صنعتي پس از ثبت اختراع بايد:

الف ـ درخصوص ثبت اختراع يك نوبت آگهي منتشر كند.
ب ـ گواهينامه ثبت اختراع را صادر كند.
ج ـ رونوشت گواهينامه ثبت اختراع را بايگاني و پس از دريافت هزينه مقرر، اصل آن را به متقاضي تسليم كند.
د ـ به درخواست دارنده گواهينامه اختراع ، تغييراتي را در مضمون و نقشه هاي اختراع ، به منظور تعيين حدود حمايت اعطاء شده انجام دهد، مشروط بر اين كه در نتيجه اين تغييرات ، اطلاعات مندرج در گواهينامه اختراع ازحدود اطلاعات مذكور در اظهارنامه اوليه اي كه اختراع براساس آن ثبت شده است ، تجاوز نكند.
ماده ۱۵- حقوق ناشي از گواهينامه اختراع به ترتيب زير است :

حقوق ناشی از گواهینامه ثبت اختراع

الف ـ بهره برداري از اختراع ثبت شده در ايران توسط اشخاصي غير از مالك اختراع ، مشروط به موافقت مالك آن است . بهره برداري از اختراع ثبت شده به شرح آتي خواهد بود:
۱ ـ درصورتي كه اختراع درخصوص فرآورده باشد:
اول ـ ساخت ، صادرات و واردات ، عرضه براي فروش ، فروش و استفاده از فرآورده .
دوم ـ ذخيره به قصد عرضه براي فروش ، فروش يا استفاده از فرآورده .
۲ ـ درصورتي كه موضوع ثبت اختراع فرآيند باشد:
اول ـ استفاده از فرآيند.
دوم ـ انجام هر يك از موارد مندرج در جزء (۱) بند (الف ) اين ماده درخصوص كالاهايي كه مستقيماً از طريق اين فرآيند به دست مي آيد.
ب ـ مالك مي تواند با رعايت بند (ج ) اين ماده و ماده (۱۷) عليه هر شخص كه بدون اجازه او بهره برداريهاي مندرج در بند (الف ) را انجام دهد و به حق مخترع تعدي كند و يا عملي انجام دهد كه ممكن است منجر به تعدي به حق مخترع شود، به دادگاه شكايت كند.

حقوق ثبت اختراع شامل  چه مواردی نمیشود؟ 

ج ـ حقوق ناشي از گواهينامه اختراع شامل موارد زير نمي شود:
۱ـ بهره برداري از كالاهايي كه توسط مالك اختراع يا با توافق او در بازار ايران عرضه مي شود.
۲- استفاده از وسايل موضوع اختراع در هواپيماها، وسايط نقليه زميني يا كشتي هاي ساير كشورها كه به طور موقت يا تصادفاً وارد حريم هوايي ، مرزهاي زميني يا آبهاي كشور مي شود.
۳- بهره برداريهايي كه فقط با اهداف آزمايشي درباره اختراع ثبت شده انجام مي شود.
۴- بهره برداري توسط هر شخصي كه با حُسن نيت قبل از تقاضاي ثبت اختراع يا درمواقعي كه حق تقدم تقاضا شده است ، قبل از تاريخ تقاضاي حق تقدم همان اختراع ، از اختراع استفاده مي كرده يا اقدامات جدي و مؤثري جهت آماده شدن براي استفاده از آن در ايران به عمل مي آورده است .
د ـ حقوق استفاده كننده قبلي كه در جزء(۴) بند (ج ) اين ماده قيد شده است ، تنها به همراه شركت يا كسب و كار يا به همراه بخشي كه در آن از اختراع استفاده مي شده يا مقدمات استفاده از آن فراهم گرديده ، قابل انتقال يا واگذاري است .
ماده ۱۶- اعتبار گواهينامه اختراع با رعايت اين ماده ، پس از بيست سال از تاريخ تسليم اظهارنامه اختراع منقضي مي شود. به منظور حفظ اعتبار گواهينامه يا اظهارنامه اختراع ، پس از گذشت يك سال از تاريخ تسليم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال ، مبلغي كه به موجب آيين نامه اين قانون تعيين مي شود، توسط متقاضي به اداره مالكيت صنعتي پرداخت مي گردد. تأخير در پرداخت، حداكثر تا شش ماه در صورت پرداخت جريمه مجاز است . درصورتي كه هزينه سالانه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقي و يا گواهينامه اختراع ، فاقد اعتبار مي شود.

چگونه میتوان از حقوق ثبت اختراع استفاده کرد؟

ماده ۱۷- دولت يا شخص مجاز از طرف آن ، با رعايت ترتيبات زير، مي توانند از اختراع بهره برداري نمايند:

الف ـ در  مواردي كه با نظر وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط منافع عمومي مانند امنيت ملي ، تغذيه ، بهداشت يا توسعه ساير بخشهاي حياتي اقتصادي كشور، اقتضاء كند كه دولت يا شخص ثالث از اختراع بهره برداري نمايد و يا بهره برداري از سوي مالك يا شخص مجاز از سوي او مغاير با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذكور، بهره برداري از اختراع رافع مشكل باشد، موضوع در كميسيوني مركب از رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، يكي از قضات ديوان عالي كشور با معرفي رييس قوه قضاييه ، دادستان كل كشور، نماينده رييس جمهور و وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط مطرح و درصورت تصويب ، با تعيين كميسيون مذكور، سازمان دولتي يا شخص ثالث بدون موافقت مالك اختراع ، از اختراع بهره برداري مي نمايد.

ب ـ بهره برداري از اختراع محدود به منظوري خواهد بود كه در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالك مذكور با درنظرگرفتن ارزش اقتصادي مورد اجازه مي باشد. درصورتي كه مالك اختراع يا هر شخص ذي نفع ديگر توضيحي داشته باشند، كميسيون پس از رسيدگي به اظهارات آنان و لحاظ كردن بهره برداري در فعاليتهاي غيررقابتي اتخاذ تصميم خواهد كرد. كميسيون مي تواند بنا به درخواست مالك اختراع يا سازمان دولتي يا شخص ثالثي كه مجوز بهره برداري از اختراع ثبت شده را دارد، پس از رسيدگي به اظهارات طرفين يا يكي از آنها در محدوده اي كه ضرورت اقتضاء نمايد، نسبت به تصميم گيري مجدد اقدام كند.

ج ـ درصورتي كه مالك اختراع ادعا نمايد كه شرايط و اوضاع و احوالي كه باعث اتخاذ تصميم شده ديگر وجود ندارد و امكان تكرار آن ميسر نيست و يا اين كه ادعا نمايد سازمان دولتي يا شخص ثالثي كه توسط كميسيون تعيين شده نتوانسته طبق مفاد تصميم و شرايط آن عمل كند، موضوع در كميسيون مطرح و بررسي و پس از استماع اظهارات مالك اختراع ، وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط و بهره بردار، اجازه بهره برداري لغو شده و حسب مورد اجازه بهره برداري براي مالك يا بهره بردار ديگر صادر مي شود. با احراز شرايط مقرر در اين بند، اگر كميسيون تشخيص دهد حفظ حقوق قانوني اشخاصي كه اين اجازه را كسب كرده اند، بقاء تصميم را ايجاب مي نمايد آن تصميم را لغو نمي كند.
درمواردي كه اجازه بهره برداري توسط كميسيون به شخص ثالثي داده شده است ، مي توان آن مجوز را فقط به همراه شركت يا كسب و كار شخص تعيين شده ازطرف كميسيون يا به همراه قسمتي از شركت يا كسب و كاري كه اختراع در آن بهره برداري مي شود، انتقال داد.

د ـ اجازه بهره برداري موضوع اين ماده ، مانع انجام امور زير نيست :
۱- انعقاد قرارداد بهره برداري توسط مالك اختراع ، با رعايت مقررات اين ماده .
۲- بهره برداري مستمر از حقوق تفويضي توسط مالك اختراع طبق مندرجات بند (الف ) ماده (۱۵).
۳- صدور اجازه استفاده ناخواسته طبق اجزاء (۱) و (۲) بند (ح ) اين ماده .
هـ ـ درخواست اجازه بهره برداري از كميسيون بايد همراه دليل و سندي باشد كه به موجب آن ثابت شود دستگاه دولتي يا شخص مجاز، از مالك اختراع درخواست بهره برداري كرده ولي نتوانسته است اجازه بهره برداري را با شرايط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصيل نمايد.
رعايت مراتب اين بند، درصورت فوريت ناشي از مصالح ملي يا موارد حصول شرايط قهريه در كشور كلاً به تشخيص كميسيون لازم نخواهد بود، مشروط بر آن كه در اين قبيل موارد مالك اختراع دراولين فرصت ممكن از تصميم كميسيون مطلع شود.
و ـ بهره برداري از اختراع توسط سازمان دولتي يا اشخاص ثالثي كه توسط كميسيون تعيين شده اند، براي عرضه در بازار ايران است .
ز ـ اجازه كميسيون درخصوص بهره برداري از اختراع در زمينه فناوري نيمه هاديها، تنها در موردي جايز است كه به منظور استفاده غيرتجاري عمومي بوده يا درموردي باشد كه وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط تشخيص دهد كه نحوه استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالك يا استفاده كننده آن غيررقابتي است .
ح ـ پروانه بهره برداري بدون موافقت مالك ، در موارد زير نيز با ترتيباتي كه ذكر مي شود قابل صدور است :
۱- درصورتي كه در يك گواهينامه اختراع ادعا شده باشد كه بدون استفاده از يك اختراع ثبت شده قبلي قابل بهره برداري نيست و اختراع مؤخر نسبت به اختراع مقدم ، متضمن پيشرفت مهم فني و داراي اهميت اقتصادي قابل توجه باشد، اداره مالكيت صنعتي به درخواست مالك اختراع مؤخر پروانه بهره برداري از اختراع مقدم را درحد ضرورت ، بدون موافقت مالك آن ، صادر مي كند.
۲- درمواقعي كه طبق جزء (۱) اين بند پروانه بهره برداري بدون موافقت مالك صادر شده باشد، اداره مالكيت صنعتي به درخواست مالك اختراع مقدم ، پروانه بهره برداري از اختراع مؤخر را نيز بدون موافقت مالك آن صادر مي كند.
۳- درصورت درخواست صدور پروانه بهره برداري بدون موافقت مالك طبق اجزاء (۱) و (۲) اين بند در تصميم مربوط به صدور هر يك از پروانه هاي مذكور، حدود و كاربرد پروانه و مبلغ مناسبي كه بايد به مالك اختراع ذي ربط پرداخت شود و شرايط پرداخت ، تعيين مي شود.
۴- درصورت صدور پروانه بهره برداري طبق جزء (۱) انتقال آن فقط به همراه اختراع مؤخر و درصورت صدور پروانه بهره برداري طبق جزء (۲) انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است .
۵- درخواست صدور پروانه بهره برداري بدون موافقت مالك مشروط به پرداخت هزينه مقرر مي باشد.
۶- درصورت صدور پروانه بهره برداري بدون موافقت مالك، اجزاء (۱) و (۲) اين بند و بندهاي (ب ) تا (و) و نيز بند (ط ) اين ماده قابل اعمال است .
ط ـ تصميمات كميسيون درمحدوده بندهاي اين ماده ، در دادگاه عمومي تهران قابل اعتراض است .
ماده ۱۸- هر ذي نفع مي تواند ابطال گواهينامه اختراعي را از دادگاه درخواست نمايد. درصورتي كه ذي نفع ثابت كند يكي از شرايط مندرج در مواد (۱)، (۲)، (۴) و صدر ماده (۶) و بند (ج ) آن رعايت نشده است يا اين كه مالك اختراع ، مخترع يا قايم مقام قانوني او نيست ، حكم ابطال گواهينامه اختراع صادر مي شود. هر گواهينامه اختراع يا ادعا يا بخشي از ادعاهاي مربوط كه باطل شده است ، از تاريخ ثبت اختراع باطل تلقي مي شود. رأي نهايي دادگاه به اداره مالكيت صنعتي ابلاغ مي گردد و اداره مزبور آن را ثبت و پس از دريافت هزينه ، آگهي مربوط به آن را دراولين فرصت ممكن منتشر مي كند.

ماده ۱۹ـ چنانچه مالك اختراع بخواهد ازاختراع ثبت شده استفاده كند، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حداكثر ظرف مهلت يك هفته موضوع را به دستگاه يا دستگاههاي ذي ربط منعكس مي نمايد. دستگاههاي مذكور در خصوص امكان بهره برداري از اختراع حداكثر ظرف مدت دوماه اظهار نظر نموده و نتيجه را جهت صدور پروانه بهره برداري كتباً به سازمان ثبت اسناد و املاك اعلام مي نمايد.

فصل دوم ـ طرحهای صنعتی 

ماده ۲۰- از نظر اين قانون ، هرگونه تركيب خطوط يا رنگها و هرگونه شكل سه بعدي با خطوط ، رنگها و يا بدون آن ، به گونه اي كه تركيب يا شكل يك فرآورده صنعتي يا محصولي از صنايع دستي را تغيير دهد، طرح صنعتي است . در يك طرح صنعتي تنها دسترسي به يك نتيجه فني بدون تغيير ظاهري مشمول حمايت از اين قانون نمي باشد.

ماده ۲۱- طرح صنعتي زماني قابل ثبت است كه جديد و يا اصيل باشد. طرح صنعتي زماني جديـد است كه ازطريق انتشار به طور محسـوس و يا از طريق استفاده به هر نحو ديگر قـبل از تاريخ تسـليم اظـهارنامه يا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه براي ثبت در هيچ نقطه اي از جهان براي عموم افشاء نشده باشد. مفاد قسمت اخير بند (هـ) و بند (و) ماده (۴) اين قانون درخصوص طرحهاي صنعتي نيز قابل اعمال است .

ماده ۲۲- اظهارنامه ثبت طرح صنعتي كه به اداره مالكيت صنعتي تسليم مي شود، همراه نقشه ، عكس وسايرمشخصات گرافيكي كالا كه تشكيل دهنده طرح صنعتي هستند و ذكر نوع فرآورده هايي كه طرح صنعتي براي آنها استفاده مي شود، خواهد بود. اگر طرح صنعتي سه بعدي باشد، اداره مالكيت صنعتي مي تواند نمونه واقعي يا ماكتي از آن را نيز به همراه اظهارنامه درخواست نمايد. اظهارنامه مشمول هزينه مقرر براي تسليم آن خواهد بود. اظهارنامه بايد در بردارنده مشخصات طرح باشد و درمواردي كه متقاضي همان طراح نيست ، اظهارنامه بايد به همراه مدركي باشد كه ذي حق بودن متقاضي را براي ثبت طرح صنعتي ثابت نمايد.

ماده ۲۳- مفاد مواد (۵)، (۹) و بند (ج ) مواد(۱۱) و (۱۵) اين قانون درخصوص طرحهاي صنعتي نيز قابل اعمال است . ماده ۲۴-دو ياچند طرح صنعتي را مي توان در يك اظهارنامه قيد و تسليم نمود، مشروط بر آن كه مربوط به يك طبقه بندي بين المللي و يا مربوط به يك مجموعه يا تركيبي از اجزاء باشد. ماده ۲۵- ممكن است ضمن اظهارنامه درخواست شود كه انتشار آگهي ثبت طرح صنعتي از تاريخ تسليم اظهارنامه حداكثر تا دوازده ماه و يا اگر ادعاي حق تقدم شده است از تاريخ حق تقدم به تأخير افتد.

ماده ۲۶- متقاضي مي تواند تا زماني كه اظهارنامه در جريان بررسي است ، آن را مسترد نمايد. ماده ۲۷- بررسي ، ثبت و انتشار آگهي طرح صنعتي به ترتيب زير خواهد بود:

الف ـ تاريخ اظهارنامه همان تاريخ تسليم آن به اداره مالكيت صنعتي است ، مشروط بر اين كه در زمان تسليم ، اظهارنامه حاوي كليه اطلاعاتي باشد كه شناسايي متقاضي و همچنين نمايش گرافيكي كالاي متضمن طرح صنعتي را ميسر سازد.
ب ـ اداره مالكيت صنعتي پس از وصول اظهارنامه ، آن را ازنظر مطابقت با مفاد ماده (۲۲) و نيز اين كه طرح صنعتي مذكور، وفق مقررات مندرج در ماده (۲۰) و بند (و) ماده (۴) و مقررات مربوط مي باشد، بررسي مي كند.
ج ـ درصورتي كه اداره مالكيت صنعتي تشخيص دهد شرايط موضوع بند (ب ) اين ماده رعايت شده است طرح صنعتي را ثبت و آگهي مربوط را منتشر و گواهي ثبت آن را به نام متقاضي صادر مي نمايد در غير اين صورت اظهارنامه را مردود اعلام مي كند.
د ـ هرگاه درخواستي طبق ماده (۲۵) ارايه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتي ، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمي شود. در اين صورت اداره مالكيت صنعتي ، يك آگهي حاوي تأخير انتشار طرح صنعتي مذكور و اطلاعات مربوط به هويت مالك طرح ثبت شده و تاريخ تسليم اظهارنامه و مدت تأخير مورد درخواست و ساير امور ضروري را منتشر مي كند. پس از انقضاء مدت تأخير درخواست شده ، اداره مالكيت صنعتي آگهي طرح صنعتي ثبت شده را منتشر خواهد كرد. رسيدگي به دعوي راجع به يك طرح صنعتي ثبت شده درمدت تأخير انتشار آگهي مشروط به آن است كه اطلاعات مندرج در دفاتر ثبت و اطلاعات مربوط به پرونده اظهارنامه به شخصي كه عليه او دعوي اقامه مي شود به طور كتبي ابلاغ شده باشد.
ماده ۲۸- حقوق ناشي از ثبت طرح صنعتي ، مدت اعتبار و تمديد آن به شرح زير است :

الف ـ بهره برداري از هر طرح صنعتي كه در ايران ثبت شده باشد، توسط اشخاص ، مشروط به موافقت مالك آن است .
ب ـ بهره برداري از يك طرح صنعتي ثبت شده عبارت است از: ساخت ، فروش و وارد كردن اقلام حاوي آن طرح صنعتي .
ج ـ مالك طرح صنعتي ثبت شده ، مي تواند عليه شخصي كه بدون موافقت او افعال مذكور در بند (ب ) اين ماده را انجام دهد يا مرتكب عملي شود كه عادتاً موجبات تجاوز آينده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوي نمايد.
د ـ مدت اعتبار طرح صنعتي پنج سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. اين مدت را مي توان براي دو دوره پنجساله متوالي ديگر پس از پرداخت هزينه مربوط تمديد نمود. پس از انقضاء هر دوره كه از پايان دوره شروع مي شود، يك مهلت شش ماهه براي پرداخت هزينه تمديد گرديده و همچنين جريمه تأخير در نظر گرفته خواهد شد.
ماده ۲۹- هر ذي نفع مي تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتي را درخواست نمايد. در اين صورت بايد ثابت كند كه يكي از شرايط مندرج در مواد (۲۰) و (۲۱) رعايت نشده است و يا كسي كه طرح صنعتي به نام وي ثبت شده پديدآورنده آن طرح يا قايم مقام قانوني او نيست . مفاد قسمت اخير ماده(۱۸) دراين خصوص نيز اعمال مي شود.

فصل سوم ـ علايم ، علايم جمعی و نامهای تجاری

ماده ۳۰- علامت ، علامت جمعي و نام تجاري عبارتند از:
الف ـ علامت يعني هر نشان قابل رؤيتي كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد.
ب ـ علامت جمعي يعني هر نشان قابل رؤيتي كه باعنوان علامت جمعي در اظهارنامه ثبت معرفي شود و بتواند مبدأ و يا هرگونه خصوصيات ديگر مانند كيفيت كالا ياخدمات اشخاص حقيقي و حقوقي را كه از اين نشان تحت نظارت مالك علامت ثبت شده جمعي استفاده مي كنند متمايز سازد.
ج ـ نام تجارتي يعني اسم يا عنواني كه معرف و مشخص كننده شخص حقيقي يا حقوقي باشد.
ماده ۳۱- حق استفاده انحصاري از يك علامت به كسي اختصاص دارد كه آن علامت را طبق مقررات اين قانون به ثبت رسانده باشد. ماده ۳۲- علامت درموارد زير قابل ثبت نيست :

الف ـ نتواند كالاها يا خدمات يك مؤسسه را از كالاها و خدمات مؤسسه ديگر متمايز سازد.
ب ـ خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد.
ج ـ مراكز تجاري يا عمومي را به ويژه درمورد مبدأ جغرافيايي كالاها يا خدمات يا خصوصيات آنها گمراه كند.
د ـ عين يا تقليد نشان نظامي ، پرچم ، يا ساير نشانهاي مملكتي يا نام يا نام اختصاري يا حروف اول يك نام يا نشان رسمي متعلق به كشور، سازمانهاي بين الدولي يا سازمانهايي كه تحت كنوانسيونهاي بين المللي تأسيس شده اند، بوده يا موارد مذكور يكي از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن كه توسط مقام صلاحيتدار كشور مربوط يا سازمان ذي ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
هـ ـ عين يا به طرز گمراه كننده اي شبيه يا ترجمه يك علامت يا نام تجاري باشد كه براي همان كالاها يا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه ديگري در ايران معروف است .
و ـ عين يا شبيه آن قبلاً براي خدمات غيرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن كه عرفاً ميان استفاده از علامت و مالك علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالك علامت قبلي لطمه وارد سازد.
ز ـ عين علامتي باشد كه قبلاً به نام مالك ديگري ثبت شده و يا تاريخ تقاضاي ثبت آن مقدم يا داراي حق تقدم براي همان كالا و خدمات و يا براي كالا و خدماتي است كه به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فريب و گمراهي شود.
ماده ۳۳- اظهارنامه ثبت علامت به همراه نمونه علامت وفهرست كالاها يا خدماتي كه ثبت علامت براي آنها درخواست شده و براساس طبقه بندي قابل اجراء يا طبقه بندي بين المللي باشد، به اداره مالكيت صنعتي تسليم مي شود. پرداخت هزينه هاي ثبت علامت بر عهده متقاضي است .

ماده ۳۴- درصورتي كه اظهارنامه دربردارنده ادعاي حق تقدم به شرح مذكور در كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي باشد كه توسط متقاضي يا سلف او در هر كشور عضو كنوانسيون تقاضا شده است ، طبق مفاد ماده (۹) اين قانون رفتار مي شود.

ماده ۳۵- متقاضي مي تواند تا زماني كه اظهارنامه او هنوز ثبت نشده ، آن را مسترد كند.

ماده ۳۶- اداره مالكيت صنعتي ، اظهارنامه را ازلحاظ انطباق با شرايط و مقررات مندرج در اين قانون بررسي و درصورتي كه علامت را قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهي مربوط به آن را صادر مي كند.

ماده ۳۷- هر ذي نفع مي تواند حداكثر تا سي روز از تاريخ انتشار آگهي ، اعتراض خود را مبني بر عدم رعايت مفاد بند (الف ) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) اين قانون به اداره مالكيت صنعتي تسليم نمايد. دراين صورت :

۱- اداره مالكيت صنعتي رونوشت اعتراض نامه را به متقاضي ابلاغ كرده و بيست روز به او مهلت مي دهد تا نظر خود را اعلام كند. متقاضي درصورت تأكيد بر تقاضاي خود يادداشت متقابلي را به همراه استدلال مربوط به اداره مذكور مي فرستد. درغير اين صورت اظهارنامه وي مسترد شده تلقي خواهد شد.
۲- اگر متقاضي يادداشت متقابلي بفرستد، اداره مالكيت صنعتي رونوشت آن را دراختيار معترض قرار مي دهد و با درنظر گرفتن نظرات طرفين و مواد اين قانون تصميم مي گيرد كه علامت را ثبت و يا آن را رد كند.
ماده ۳۸- پس از انتشار آگهي اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت ، متقاضي از امتيازات و حقوقي برخوردار است كه درصورت ثبت برخوردار خواهد بود. با اين حال هرگاه به وسيله متقاضي ثبت درباره عملي كه پس از آگهي اظهارنامه انجام شده ، دعوايي مطرح شود و خوانده ثابت كند كه در زمان انجام عمل ، علامت، قانوناً قابل ثبت نبوده است ، به دفاع خوانده رسيدگي و درمورد ثبت يا عدم ثبت علامت تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.

ماده ۳۹- هرگاه اداره مالكيت صنعتي تشخيص دهد كه شرايط مندرج در اين قانون رعايت شده است علامت را ثبت كرده و آگهي مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهينامه ثبت را به نام متقاضي صادر مي نمايد.

حقوق ناشی از ثبت علامت ، مدت اعتبار و تمديد آن 

الف ـ استفاده از هر علامت كه در ايران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غيراز مالك علامت ، مشروط به موافقت مالك آن مي باشد.
ب ـ مالك علامت ثبت شده مي تواند عليه هر شخصي كه بدون موافقت وي از علامت استفاده كند و يا شخصي كه مرتكب عملي شود كه عادتاً منتهي به تجاوز به حقوق ناشي از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوي نمايد. اين حقوق شامل موارد استفاده از علامتي مي شود كه شبيه علامت ثبت شده است و استفاده از آن براي كالا ياخدمات مشابه ، موجب گمراهي عموم مي گردد.
ج ـ حقوق ناشي از ثبت علامت ، اقدامات مربوط به كالاها و خدماتي را كه توسط مالك علامت يا با موافقت او به كشور وارد و در بازار ايران عرضه مي گردد، شامل نمي شود.
د ـ مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن مي باشد. اين مدت با درخواست مالك آن براي دوره هاي متوالي ده ساله با پرداخت هزينه مقرر، قابل تمديد است . يك مهلت ارفاقي شش ماهه كه از پايان دوره شروع مي شود، براي پرداخت هزينه تمديد، با پرداخت جريمه تأخير، درنظر گرفته مي شود.
ماده۴۱- هر ذي نفع مي تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نمايد. دراين صورت بايد ثابت كند مفاد بند (الف ) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) اين قانون رعايت نشده است . ابطال ثبت يك علامت از تاريخ ثبت آن مؤثر است و آگهي مربوط به آن نيز دراولين فرصت ممكن منتشر مي شود. هر ذي نفع كه ثابت كند كه مالك علامت ثبت شده شخصاً يا به وسيله شخصي كه از طرف او مجاز بوده است ، آن علامت را حداقل به مدت سه سال كامل از تاريخ ثبت تا يك ماه قبل از تاريخ درخواست ذي نفع استفاده نكرده است ، مي تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا كند. درصورتي كه ثابت شود قوه قهريه مانع استفاده از علامت شده است ، ثبت علامت لغو نمي شود.

ماده۴۲- با رعايت اين ماده و ماده (۴۳)، مواد (۳۱) تا (۴۱) اين قانون درمورد علايم جمعي نيز قابل اعمال است . در اظهارنامه ثبت علامت جمعي ، ضمن اشاره به جمعي بودن علامت ، نسخه اي از ضوابط و شرايط استفاده از آن نيز ضميمه مي شود. مالك علامت جمعي ثبت شده ، بايد اداره مالكيت صنعتي را از هرگونه تغيير در ضوابط و شرايط مذكور در صدر اين ماده مطلع كند.

ماده ۴۳- علاوه بر موجبات ابطال مذكور در ماده (۴۱)، هرگاه خواهان ثابت كند كه مالك علامت ثبت شده از آن به تنهايي و يا برخلاف ضوابط مندرج در ذيل ماده(۴۲) از آن استفاده كرده و يا اجازه استفاده از آن را صادر مي كند يا به نحوي از علامت جمعي استفاده كند يا اجازه استفاده از آن را بدهد كه موجب فريب مراكز تجاري يا عمومي نسبت به مبدأ و يا هرخصوصيت مشترك ديگر كالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعي را باطل مي كند.

ماده ۴۴- قرارداد اجازه بهره برداري از ثبت يا اظهارنامه ثبت علامت بايد به طور مؤثر كنترل اجازه دهنده بر كيفيت و مرغوبيت كالا و ارايه خدمات توسط استفاده كننده را در برداشته باشد. درغير اين صورت يا درصورتي كه كنترل به طور مؤثر انجام نگيرد، قرارداد اجازه بهره برداري فاقد اعتبار خواهد بود.

ماده ۴۵- ثبت علامت جمعي يا اظهارنامه آن نمي تواند موضوع قرارداد اجازه بهره برداري باشد.

ماده ۴۶- اسم يا عنواني كه ماهيت يا طريقه استفاده از آن برخلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد و يا موجبات فريب مراكز تجاري يا عمومي را نسبت به ماهيت مؤسسه اي فراهم كند كه اسم يا عنوان معرف آن است ، نمي تواند به عنوان يك نام تجارتي به كار رود.

ماده ۴۷- با رعايت قوانين و مقررات ثبت اجباري نامهاي تجارتي ، اين قبيل نامها حتي بدون ثبت ، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمايت مي شوند. هرگونه استفاده از نام تجارتي توسط اشخاص ثالث ، به صورت نام تجارتي يا علامت يا علامت جمعي ، يا هرگونه استفاده از آنها كه عرفاً باعث فريب عموم شود، غيرقانوني تلقي مي شود.

 فصل چهارم ـ مقررات عمومی 

ماده ۴۸- هرگونه تغيير در مالكيت اختراع ، ثبت طرح صنعتي يا ثبت علايم تجاري يا علامت جمعي يا حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه مربوط ، به درخواست كتبي هر ذي نفع از اداره مالكيت صنعتي انجام شده و به ثبت مي رسد و جز درمورد تغيير مالكيت اظهارنامه ، توسط اداره مذكور آگهي مي شود. تأثير اين گونه تغيير نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسليم درخواست مذكور است . تغيير در مالكيت ثبت علامت يا علامت جمعي درصورتي كه در مواردي مانند ماهيت ، مبدأ، مراحل ساخت ، خصوصيات يا تناسب با هدف كالاها ياخدمات سبب گمراهي يا فريب عمومي شود، معتبر نيست . هرگونه تغيير در مالكيت ثبت يك علامت جمعي يا مالكيت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلي رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي باشد.

ماده ۴۹- هرگونه تغيير در مالكيت نام تجاري بايد همراه با انتقال مؤسسه يا بخشي از آن كه با نام مزبور شناخته مي شود، صورت پذيرد.

ماده ۵۰- هرگونه قرارداد اجازه بهره برداري از اختراع و طرحهاي صنعتي ثبت شده ، يا علامت ثبت شده يا اظهارنامه مربوط به آنها به اداره مالكيت صنعتي تسليم مي شود. اداره مالكيت صنعتي ، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولي اجازه بهره برداري را ثبت و آگهي مي كند. تأثير اين گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است .

ماده ۵۱- درصورتي كه محل اقامت متقاضي يا مركز اصلي تجارت وي خارج از ايران باشد، وكيل قانوني او كه مقيم و شاغل در ايران است ، مي تواند به نمايندگي از او اقدامات لازم را انجام دهد.

ماده ۵۲- تصدي امور مربوط به مالكيت صنعتي و همچنين نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني مالكيت معنوي و اتحاديه هاي مربوط به كنوانسيونهاي ذي ربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است .

ثبت كليه موضوعات مالكيت صنعتي ، اعم از اختراع ، علامت ، علامت جمعي ، طرح صنعتي نيز توسط اداره مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام مي شود. در مواردي كه مراجع ديگر به موجب قانون اقدام به بررسي و ثبت مي نمايند درصورتي از حمايتها و امتيازات مذكور در اين قانون بهره مند مي شوند كه حسب مورد مالكيت يا اختراع آنها در اداره مالكيت صنعتي به ثبت رسيده باشد.

ماده ۵۳- اداره مالكيت صنعتي با استفاده از شيوه هاي نوين ، دفاتر جداگانه اي براي ثبت اختراعات ، طرحهاي صنعتي و علايم تجارتي پيش بيني مي كند. علايم جمعي در بخش ويژه اي در دفتر ثبت علايم ، ثبت مي شود.

ماده ۵۴- اطلاعات موجود در دفاتر ثبت قابل دسترسي همگان بوده و هر شخص مي توانـد برابـر مقـررات منـدرج در آييـن نامه اجرايي ، اطلاعات مورد نياز خود را دريافت نمايد.

ماده ۵۵- اداره مالكيت صنعتي ، كليه آگهي هاي مذكور در اين قانون را در روزنامه رسمي كشور منتشر خواهد كرد.

ماده ۵۶- اداره مالكيت صنعتي مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه يا نسخه برداري ، اشتباه اداري ، اشتباه در اظهارنامه و يا اشتباه در هر يك از ثبت هاي انجام شده طبق اين قانون يا آيين نامه اجرايي را تصحيح كند.

ماده ۵۷- اداره مالكيت صنعتي پس از دريافت هرگونه درخواست كتبي مبني بر تمديد مهلت انجام هر اقدامي كه در اين قانون يا آيين نامه اجرايي آن پيش بيني شده است ، پس از بررسي شرايط موجود مي تواند آن را تمديد نمايد. اين كار پس از اعلام به اشخاص ذي نفع طبق مقررات مذكور در آيين نامه انجام مي شود.

ماده ۵۸- اداره مالكيت صنعتي قبل از اعمال اختيارات قانوني ، به طرفي كه مي خواهد عليه او تصميم بگيرد فرصت كافي مي دهد تا مطالب خود را اعلام نمايد. دراين صورت هرگونه تصميم با لحاظ اعلام مذكور اتخاذ مي شود.

ماده ۵۹- رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراء اين قانون و آيين نامه اجرايي آن در صلاحيت شعبه يا شعب خاصي از دادگاههاي عمومي تهران مي باشد كه حداكثر تا شش ماه بعد از تاريخ تصويب اين قانون توسط رييس قوه قضاييه تعيين مي گردد. تصميمات اداره مالكيت صنعتي توسط اشخاص ذي نفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط بايد ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ تصميم به ذي نفع و يا اطلاع او از آن ، به دادگاه صالح تقديم گردد. تجديدنظرخواهي از آراء و نحوه رسيدگي ، تابع مقررات آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است .

ماده۶۰- نقض حقوق مندرج در اين قانون ، عبارت است از معناي انجام هرگونه فعاليتي در ايران كه توسط اشخاصي غير از مالك حقوق تحت حمايت اين قانون و بدون موافقت او انجام مي گيرد. علاوه بر مالك حقوق تحت حمايت اين قانون ، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالك درخواست كرده است تا براي خواسته معيني به دادگاه دادخواست بدهد و مالك امتناع كرده يا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه مي تواند علاوه بر صدور دستور جلوگيري از نقض حقوق يا نقض قريب الوقوع حقوق ، به جبران خسارت مربوط نيز حكم صادر كند و يا تصميم ديگري جهت احقاق حق اتخاذ نمايد.

ماده۶۱- هر شخصي كه با علم و عمد مرتكب عملي شود كه طبق مواد(۱۵)، (۲۸) و (۴۰) نقض حقوق به شمار آيد يا طبق ماده (۴۷) عمل غيرقانوني تلقي شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال تا پنجاه ميليون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ريال يا حبس تعزيري از نود و يك روز تا شش ماه يا هر دوي آنها محكوم مي شود. در دعواي مدني راجع به نقض حقوق مالك اختراع در مواقعي كه اختراع ، فرآيند دستيابي به يك فرآورده باشد، درصورت وجود شرايط زير، مسؤوليت اثبات اين كه فرآورده ازطريق آن فرآيند ساخته نشده است ، به عهده خوانده دعوي نقض حق خواهد بود. در اين صورت دادگاه درصورت ارايه اسناد و مدارك ، منافع مشروع خوانده دعوي نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار توليدي و تجاري وي در نظر خواهد گرفت :

۱- فرآورده جديد باشد.
۲- احتمال قوي وجود داشته باشد كه فرآورده با استفاده از فرآيند مزبور ساخته شده و مالك حقوق ثبت شده علي رغم تلاشهاي معقول نتوانسته است فرآيندي را كه واقعاً استفاده شده ، تعيين نمايد.
ماده ۶۲- درصورت تعارض مفاد اين قانون با مقررات مندرج در معاهدات بين المللي راجع به مالكيت صنعتي كه دولت جمهوري اسلامي ايران به آنها پيوسته و يا مي پيوندد، مقررات معاهدات مذكور مقدم است .

ماده ۶۳- باپيش بيني درقانون بودجه سالانه تامعادل پنجاه درصد(۵۰٪) از درآمد ارزي ناشي از اجراء مفاد كنوانسيونهاي مربوط به ثبت بين المللي مالكيت صنعتي كه از تاريخ تصويب اين قانون عايد مي گردد، براي ارتقاء و تجهيز اداره مالكيت صنعتي و ارتقاء كيفي آن در قانون بودجه سالانه اختصاص مي يابد. پس از تأييد اداره مالكيت صنعتي ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ارز مورد نياز صاحبان ايراني حقوق مالكيت صنعتي را جهت ثبت بين المللي اين حقوق برابر تعرفه هاي مذكور در كنوانسيونها و مقررات بين المللي با نرخ رسمي تأمين نمايد.

ماده ۶۴- آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف يك سال از تاريخ تصويب ، توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد. در آيين نامه مذكور به ويژه بايد تعرفه هزينه هاي مربوط به اظهارنامه هاي ثبت اختراعات و طرحهاي صنعتي ، ثبت علايم و علايم جمعي و تمديد ثبت آنها و جرايم تأخير در تمديد با رعايت اين قانون و مفاد كنوانسيونهاي مربوط كه جمهوري اسلامي ايران عضويت در آنها را پذيرفته است ، تعيين شود و درصورت لزوم هر سه سال يك بار قابل تجديد نظر مي باشد.

ماده ۶۵- اختراعات و علايم تجارتي كه قبلاً برابر مقررات سابق ثبت شده است، معتبر بوده و مورد حمايت اين قانون قرار مي گيرد. در اين صورت :

الف ـ درمورد اختراعات بايد هزينه هاي سالانه مقرر در اين قانون ، براي مدت باقيمانده پرداخت شود.
ب ـ علايم بايد درموعد مقرر در همان قانون تمديد شده و پس از تمديد براساس طبقه بندي بين المللي مجدداً طبقه بندي شود.

اگر سوالی درباره ثبت برند دارید در بخش کامنت مطرح  کنید


با وجود اینکه در یک بازه زمانی نسبتا کوتاه بازی ترسناک درخشش همیشگی خود را از دست داد اما در چند سال گذشته این سبک توانسته جانی دوباره به خودش بگیرد؛ وقتش شده خاطرات بدمان با رزیدنت اویل ۶ یا دد اسپیس ۳ را فراموش کنیم و شروعی متفاوت داشته باشیم.

پلتفرم تلفن‌های هوشمند هم کم از این بازی‌ های ترسناک ندارد و در ادامه مطلب قبلی، این بار نیز به سراغ بهترین‌های این سبک روی گوشی رفته‌ایم تا نگاهی به آن‌ها بیاندازیم. عناوینی که با وجود محدودیت‌های تلفن‌های هوشمند، به خوبی ترس را به بازیکن‌ها هدیه می‌دهند.

Identity V


کلیک کنید • بازی آنلاین است

برخلاف بقیه بازی‌های ترسناک که معمولا در قالب یک اثر تک نفره مخاطب را می‌ترسانند، Identity V همین کار را اما با تجربه‌ای گروهی‌تر انجام داده‌ است؛ در بازی چهار بازیکن نقش بازمانده را داشته و یک بازیکن به عنوان شکارچی وارد میدان شود. حالا بازمانده‌ها باید سعی کنند از محیط فرار کرده و شکارچی نیز وظیفه دارد تا آن‌ها را بکشد. Identity V با فضاسازی خوب خود و گیم پلی متفاوتش توانسته تعریفی نو از «استرس» را برای بازی‌های گوشی تعریف کند و چیزی را شاهد هستیم که نمونه‌اش را خیلی کم روی موبایل دیده‌ایم.

Identity V
 • Identity V
 • قیمت: رایگان با پرداخت درون برنامه ای
 • سازنده: Netease
 • سیستم عامل: iOS و اندروید
 • حجم: 1200 / 923 مگابایت

DISTRAINT: Deluxe Edition

 • بازی آفلاین است

DISTRAINT: Pocket Pixel Horror پازل‌های ساده‌ای دارد و حتی برای کسانی که به گیم‌پلی بیشتر از بقیه بخش‌ها اهمیت می‌دهند شاید بعد از مدتی خسته کننده شود. با این حال داستان گیرا، اتمسفر تاریک، ترس روانشناسانه و موسیقی ترسناک بازی به قدری جذاب است که پس از آنکه وارد جریان داستان شدید، به سادگی معماها دیگر توجه نمی‌کنید و تمرکزتان را روی ماجراجویی شخصیت اصلی می‌گذارید. بازی داستان فردی با نام پرایس (Price) را بازگو می‌کند که برای همکاری با یک شرکت معروف، دست به کار خطرناکی می‌زند.

DISTRAINT
 • DISTRAINT
 • قیمت: نسخه اندروید رایگان
 • سازنده: Jesse Makkonen
 • سیستم عامل: iOS و اندروید
 • حجم: 117.4 / 65 مگابایت

Into the Dead 2

 • بازی آفلاین است

به خاطر استفاده کمتر از رنگ‌های سیاه و سفید، اتمسفر Into the Dead 2 به گیرایی گذشته نیست و همین مسئله هم از لحاظ «ترس» بازی را در درجه پایین‌تری نسبت به قسمت اول قرار می‌دهد، با این وجود گیم پلی سرگرم‌کننده باعث شده تا کمی پارتی بازی کنیم و در لیست جایی به این عنوان اختصاص بدهیم. Into the Dead 2 اثری رانر بوده و در هر مرحله شخصیت داستان باید مسیری را بدود. در این میان زامبی‌ها از رو‌به‌رو به او حمله می‌کنند و هم به کمک اسلحه می‌توانید آن‌ها را از پیش‌رو بردارید و هم جاخالی دهید.

Into the Dead 2
 • Into the Dead 2
 • قیمت: رایگان با پرداخت درون برنامه ای
 • سازنده: PIKPOK
 • سیستم عامل: iOS و اندروید
 • حجم: 1100 / 614 مگابایت

Oxenfree

 • بازی آفلاین است

Oxenfree بیشتر از اینکه یک اثر ترسناک باشد، اثری ماجراجویانه با داستانی مرموز است که به خاطر روایت خوب خودش تا پایان می‌تواند حس استرس را در کاربر زنده نگه دارد. در این بازی ترسناک کنترل نوجوانی با نام الکس (Alex) را دارید که تصمیم می‌گیرد برادرش را به مهمانی در جزیره‌ای متروکه می‌برد. غافل از اینکه یک اشتباه این مهمانی را به بزرگترین کابوس نوجوان‌ها تبدیل می‌کند: بازگشایی دروازه به سمت دنیای ارواح. اگر به دنبال اثری داستانی بین بازی های ترسناک هستید، Oxenfree را از دست ندهید.

OXENFREE
 • OXENFREE
 • قیمت: 4.99 دلار
 • سازنده: Night School
 • سیستم عامل: iOS و اندروید
 • حجم: 1600 / 1060 مگابایت

CONCLUSE

 • بازی آفلاین است

مایکل به مدت سه سال است که همسرش را گم کرده و بعد از تلاش‌های زیاد سرانجام یک دستگاه پیغام گیر او را به سرنخ نزدیک می‌کند: «همسرت در جهنم زنده است». مایکل به دنبال منطقه‌ای با نام «جهنم» (Hell) متوجه می‌شود فردی سیاه و سفید او را تعقیب کرده و وقتی هم به محل می‌رسد، جسدهای عجیبی را می‌بیند. استفاده از رزولوشن پایین، افکت نویز و ترکیب تنها دو رنگ CONCLUSE را از لحاظ ظاهری به یکی از ترسناک‌ترین‌های گوشی تبدیل کرده و داستان هم به کمک گرافیک هنری آمده تا کاربر تجربه‌ای درگیرکننده‌تر داشته باشد.

CONCLUSE
 • CONCLUSE
 • قیمت: رایگان
 • سازنده: Snowspot
 • سیستم عامل: اندروید
 • حجم: 453.66 مگابایت

Hello Neighbor

 • بازی آفلاین است

«سلام همسایه» (Hello Neighbor) روایتی مدرن و ترسناک‌ از بازی نوستالژی «همسایه‌هایی از جهنم» (Neighbours from Hell) است. در اینجا هم به خانه همسایه‌تان می‌روید و نباید بگذارید او شما را پیدا کند اما دیگر از آن تله‌ها و انیمیشن‌های طنز خبری نیست و باید راز بزرگ‌تری را کشف کنید؛ شخصیت منفی داستان چه چیزی را در زیرزمین پنهان کرده است؟ این بازی ترسناک سه بخش مختلف داشته و در هر کدام از آن‌ها، در نمایی اول شخص باید به حل معماهای خانه بپردازید.

Hello Neighbor
 • Hello Neighbor
 • قیمت: رایگان با پرداخت درون برنامه ای
 • سازنده: tinyBuild
 • سیستم عامل: iOS و اندروید
 • حجم: 1200 / 928 مگابایت

SIMULACRA

دانلود بازی ترسناک

 • بازی آفلاین است

در قسمت قبلی  Sara is Missing را داشتیم و حالا هم نوبت به ادامه معنوی این بازی رسیده است: سیمولاکرا (SIMULACRA). بازی در لابه‌لای روایت داستان خود به موضوعات مختلفی می‌پردازد و در این میان خیلی خوب توانسته مشکلات دنیای آنلاین به تصویر بکشد: «همه این‌ها [دروغ‌ها] بخشی از بازی در فضای مجازی هستند، مگر عکس‌های پروفایل‌مان ورژنی بهتر از خودمان نیستند؟» در این بازی ترسناک اتفاقی تلفن همراه دختری را پیدا می‌کنید و حالا باید با گشتن در بخش‌های مختلف این گوشی از سرنوشت او سر در بیاورید.

Simulacra
 • Simulacra
 • قیمت: 4.99 دلار
 • سازنده: Kaigan Games
 • سیستم عامل: iOS و اندروید
 • حجم: 309 / 241.72 مگابایت

Reporter 2

بازی ترسناک

 • بازی آفلاین است

مشابه ریپوتر ۱، در قسمت دوم هم باز این جلوه‌های بصری هستند که حرف نخست را می‌زنند ولی این بار سازنده روی طراحی معماها بیشتر کار کرده تا یک تجربه سرگرم کننده‌تر داشته باشند. داستان شخصی را روایت می‌کند که به طور معجزه آسایی در بیمارستان به هوش می آید و می‌خواهد پرده از راز دختری که بارها در خواب دیده بردارد. اگر خواهان تجربه پرگرافیک ترین بازی ترسناک اندروید و iOS هستید، ریپوتر ۲ همان عنوانی است که باید به سراغش بروید.

Reporter 2
 • Reporter 2
 • قیمت: 0.99 دلار
 • سازنده: AGaming+
 • سیستم عامل: iOS و اندروید
 • حجم: 1000 / 448.26 مگابایت


کافی نتی در مالزی به طور ناخواسته یک بازی کامپیوتری ساخته شده توسط پسری ۱۲ ساله را -به این دلیل که فکر می‌کرد یک ویروس است- حذف کرد. هرچند پس از مشخص شدن ماجرا، «محمد ثاقف» توسط وزیر کشور مالزی مورد تمجید قرار گرفت.

محمد از آنجا که توان مالی برای خرید کامپیوتر را نداشت، برای ساخت بازی به کافی نتی در مالزی می‌رفت و مشغول ساخت بازی ویدیویی خود می‌شد. این بازی به خاطر ایجاد فایل‌هایی نامشخص، باعث شد اعضای کافی نت فکر کنند یک ویروس به کامپیوتر آن‌ها نفوذ کرده و به همین دلیل نسبت به حذف آن اقدام نمودند. او تصمیم داشت تا با فروش این بازی با قیمت ۱۸ پنی، به مادر فقیرش کمک کند. وزیر ورزش و جوانان مالزی در توییتی به تمجید از پشتکار تحسین برانگیز محمد پرداخت.

«سید صَدیق» وزیر ۲۵ ساله‌ی کشور مالزی کمی بعد در توییت دیگری اعلام کرد که ملاقاتی با «جوان‌ترین بازیساز» مالزی داشته است.


کلیک کنیدمحمد شهریور ماه امسال در پستی که در گروه فیسبوکی PC Gaming Community قرار داده بود اعلام کرد در حال ساخت یک بازی اول شخص است که در آن باید زامبی‌هایی که به شما حمله می‌کنند را بکشید. او همچنین اضافه کرد قصد دارد این بازی را به فروش برساند.

اما پس از گذشت یک ماه، این بازیساز جوان در پستی دیگر اعلام کرد که بازی ساخته شده‌ی او حذف شده. هرچند اعضای کافی نت به محض اطلاع از موضوع فایل‌های حذف شده را به محمد بازگرداندند.

محمد در پست فیسبوکی خود اعلام کرد که او نزدیک به یک سال برای این بازی وقت گذاشته است. وی همچنین از اعضای گروه خواسته بود تا لپتاپی کمتر از ۶۵ پوند را به او معرفی کنند.

بسیاری از کاربران فضای مجازی با اعلام حمایت خود از محمد، او را تحسین کردند و به حمایت از او پرداختند. یکی از توییت‌ها بیش از ۱۰،۰۰۰ بار ریتوییت شده است.

در نتیجه‌ی این حمایت‌ها، یکی از پیشوایان مذهبی کشور مالزی برای «محمد» یک کامپیوتر شخصی خریداری کرد.

تولید بازی‌های کامپیوتری در کشور مالزی در حال توسعه است و این کشور به زودی مسابقات مهم DOTA 2 Major را میزبانی خواهد کرد.

وزیر ورزش و جوانان مالزی «سید صَدیق» در توییتی نوشت:

این صنعت تا سال ۲۰۲۱ به ارزشی حدود ۴.۵ میلیارد دلار خواهد رسید. من دوست دارم مالزی را به عنوان رهبر Asean معرفی کنم.

لازم به ذکر است که Asean به معنی اتحادیه‌ی ملت‌های جنوب شرقی آسیا است.


طبق گزارشات موثقی که طی ساعت‌های اخیر منتشر شده پابجی اوایل زمستان برای پلی استیشن 4 منتشر خواهد شد. این بازی پیش از این و طی یک سال گذشته جدا از پی سی تنها برای کنسول ایکس باکس وان عرضه شده بود.

البته عرضه پابجی برای پلی استیشن 4 سوپرایز مهمی محسوب نمی‌شود زیرا این نسخه از بازی پیش از این هم در سازمان رده‌بندی سنی بازی‌های کشور کره‌ جنوبی لیست شده بود. شایعات مربوط به این اتفاق زمانی قوت گرفتند که بعضی از کاربران توانسته بودند عکس کاور پابجی را در دیتابیس سرورهای پلی استیشن 4 پیدا کنند.

چانگ هان کیم، مدیرعامل PUBG Corp نیز پیش از این گفته بود که آن‌ها در حال شناخت سایر پلتفرم‌ها هستند و بعد از رسیدن به سطح خاصی از کیفیت روی ایکس باکس وان، حتما سراغ دیگر کنسول‌ها نیز خواهند رفت. او همچنین نسبت به ورود این بازی به حوزه‌های هنری دیگری مثل سینما، سریال تلویزیونی و انیمیشن ابراز امیدواری کرده بود.


کلیک کنیدپابجی

البته عرضه پابجی برای پلی استیشن 4 تنها خبر مهم در رابطه با این بازی محبوب بتل رویال نیست. شما در حال حاضر می‌توانید این عنوان را همراه با شبیه ‌ساز فوتبال کونامی یعنی PES 2019 را به صورت رایگان روی ایکس باکس لایو دریافت کنید. همچنین پابجی میزبان یک رویداد جدید با تم فیلم Suicide Squad خواهد و باید منتظر عرضه پوسته شخصیت‌هایی همچون هارلی کویین و جوکر در این عنوان باشیم.

طی ماه‌های اخیر، پابجی با کاهش مخاطب شدیدی روبرو بوده است. بسیاری عرضه موفق کال‌ او دیوتی جدید و بخش بتل رویال آن یعنی بلک ‌اوت را دلیل اصلی رخ دادن این اتفاق می‌دانند. همچنین هنوز هم بسیاری از مشکلات و باگ‌های عجیب و غریب این عنوان از زمان انتشار تا امروز باقی مانده اند و بسیاری از کاربران از وجود تعداد زیادی بازیکن متقلب در این عنوان شاکی هستند.

درجا زدن‌های پابجی در نهایت باعث شد تا دیگر بازی شاخص سبک بتل رویال یعنی فورتنایت بتواند تعداد زیادی کاربر را جذب کرده و به یکی از پدیده‌های سال جاری میلادی تبدیل شود.


مایکروسافت در ویندوز ۱۰ تسک بار خود را نو نوار کرده و ویژگی‌های جالبی به آن افزوده است. اما علاوه بر همه‌ی این کاربرد‌های مفید، برخی اشکالات اساسی هم در این بین قابل مشاهده است.

در این مطلب قصد داریم به چند مشکل اساسی تسک بار جدید مایکروسافت اشاره کنیم و راه حل این مشکلات آزار دهنده را آموزش دهیم. اگر شما هم از ویندوز ۱۰ استفاده می‌کنید، حتما این مطلب را تا انتها مطالعه کنید.

ویژگی‌های جدید تسک بار ویندوز ۱۰

مثل خیلی از سیستم عامل‌های قبلی مایکروسافت، تسک بار در ویندوز ۱۰ هم زیبا کار شده بود و هم کاربرد‌های زیادی داشت.

بزرگترین تغییری که در تسک بار ویندوز ۱۰ نسبت به ویندوز‌های پیشین قابل مشاهده بود را می‌توان در نوار جست و جو یافت. ویندوز ۱۰ از دستیار صوتی کورتانا استفاده می‌کند و کافیست روی نوار جست و جوی خود در ویندوز ۱۰ کلیک کنید تا با کورتانا مواجه شوید.

اگر از این موضوع لذت نمی‌برید، می‌توانید به راحتی با کلیک راست کردن روی تسک بار و طی کردن مسیر Cortana > Show Cortana Icon اندازه‌ی نوار جست و جو را کم کنید یا اینکه به طور کامل آن را حذف نمایید.

دقیقا سمت راست نوار جست و جو می‌توانید آیکونی را مشاهده کنید که Task View نام دارد. این آیکون کاربردی به شما اجازه می‌دهد که همه‌ی پنجره‌های باز شده در سیستم عامل را در یک نگاه مشاهده کنید. همچنین به راحتی به شما اجازه می‌دهد تا بتوانید دسکتاپ‌های مجازی دیگری داشته باشید.

دسکتاپ‌های مجازی در واقع محیط کار اضافه‌ای هستند که می‌توانید برخی از اپلیکیشن‌ها و فایل‌ها را در آن قرار دهید. به عنوان مثال شاید بخواهید یک دسکتاپ برای کار داشته باشید و بخواهید آن را از زمان‌هایی که به موسیقی گوش می‌کنید، فیلم می‌بینید یا بازی می‌کنید جدا کنید.

Task View علاوه بر مورد گفته شده به شما اجازه می‌دهد تا بتوانید به راحتی به ویژگی تایملاین ویندوز ۱۰ دسترسی داشته باشید. این ویژگی به شما تاریخچه‌ای از همه‌ی اعمالی که پیش از این طی کرده‌اید را نمایش می‌دهد. با استفاده از این ویژگی می‌توانید به راحتی در زمان سفر کنید و ادامه‌ی یکی از کار‌هایی که قبلا مشغول به انجامشان بودید بپردازید.

تسک بار ویندوز ۱۰ ویژگی‌های بسیار زیادی را ارائه می‌کند اما دارای مشکلاتی نیز هست. در بالا به یکی از مزیت‌های جالب این تسک بار اشاره کردیم. اما در ادامه می‌خواهیم روی حل مشکلات احتمالی آن تمرکز کنیم تا بتوانید در صورت بروز مشکل در تسک بار آن را حل کنید.

۱. ریستارت کردن ویندوز اکسپلورر

اولین کاری که می‌توانید برای حل مشکل تسک بار انجام دهید این است که آن را ریستارت کنید. برای این کار کافیست با زدن کلید‌های ترکیبی Ctrl + Shift + Esc تسک منیجر را اجرا کنید. در پنجره‌ی باز شده روی More Details کلیک کرده و در پنجره‌ی باز شده و از تب Processes به دنبال Windows Explorer بگردید. روی آن کلیک راست کنید و گزینه‌ی ریستارت را بزنید.

حالا متوجه می‌شوید که تسک بار به طور کامل برای چند لحظه محو می‌شود و سپس مجددا بارگذاری می‌گردد. این موضوع طبیعیست اما وقتی که برگشت باید مشکلش حل شده باشد.

اگر این روش کار نکرد، می‌توانید از اکانت خود در ویندوز ۱۰ بیرون بیایید و سپس دوباره وارد آن شوید. البته ریستارت کردن کلی کامپیوتر همیشه می‌تواند چاره‌ساز باشد.

۲. تسک بار ویندوز ۱۰ مخفی نمی‌شود

ممکن است ویژگی مخفی شدن خودکار تسک بار را فعال کرده باشید. در صورتی که این ویژگی به درستی کار نکند بسیار آزار دهنده خواهد بود. اگر ریستارت کردن ویندوز اکسلپورر مشکل را حل نکرد یا اینکه مشکل یاد شده به طور مکرر اتفاق می‌افتد از این روش استفاده کنید:

ابتدا مطمئن شوید که گزینه‌ی مخفی سازی خودکار تسک بار فعال است. برای این کار به مسیر Settings > Personalization > Taskbar بروید و مطمئن شوید که گزینه‌ی Automatically hide the taskbar in desktop mode فعال باشد. البته شاید بد نباشد یک بار این گزینه را فعال و سپس غیر فعال نمایید.

یکی از اصلی ترین دلایل درست کار نکردن مخفی سازی خودکار تسک بار ممکن است به دلیل یک اپلیکیشن نصب شده باشد. البته بیشتر اوقات اپلیکیشن مربوطه در تسک بار به رنگ نارنجی در می‌آید. اما همیشه قابل تشخیص نیست.

از بین اپلیکیشن‌های اجرا شده بین همه‌ی اپلیکیشن‌ها بگردید تا ببینید که اتفاق جدید در آن‌ها رخ داده است یا خیر. مثلا ممکن است در واتس اپ یک پیام جدید دریافت کرده باشید یا اینکه یکی از صفحات باز شده در مرورگرتان در انتظار توجه شماست.

اگر همه‌ی اپلیکیشن‌ها را بررسی کردید و همچنان با تسک بار مشکل داشتید، بهتر است نگاهی عمیق تر به اپلیکیشن‌ها بیاندازید. ممکن است یکی از اپلیکیشن‌هایی که در پشت صحنه‌ی ویندوز در حال فعالیت است باعث بروز این مشکل شده باشد.

اگر موفق به یافتن اپلیکیشن مذکور شدید می‌توانید با رفتن به مسیر Settings > System > Notifications & actions یا باز کردن تنظیمات خود اپلیکیشن بخش نوتیفیکیشن و اعلان‌های نرم افزار را تغییر دهید. البته می‌توانید گزینه‌ی حذف و نصب مجدد برنامه را هم در نظر داشته باشید.

۳. خبری از آیکون‌ها در تسک بار ویندوز ۱۰ نیست

اگر یک یا چند آیکون از تسک بار شما ناپدید شده باشد و از گوشه‌ی سمت راست نتوانید اپلیکیشن‌هایی که در پس زمینه در حال فعالیت هستند را مشاهده کنید و یا غیرفعال شده باشد، شاید نیاز باشد کمی حرفه‌ای تر عمل کنید. البته این موضوع آنقدر که فکر می‌کنید پیچیده نیست.

ابتدا با زدن کلید‌های ترکیبی Windows + X منوی Power User را اجرا کنید. از آن جا می‌توانید با انتخاب Command Prompt (Admin) نسبت به یادداشت دستورات مورد نیاز اقدام نمایید. البته می‌توانید برای این کار از Windows PowerShell نیز استفاده کنید.

در پنجره‌ی باز شده، ابتدا از دستور SFC استفاده کنید. این دستور ابزار System File Checker را اجرا می‌کند تا مشکلات موجود در ویندوز را تا جایی که می‌تواند حل و فصل نماید. برای استفاده از این دستور کافیست خط زیر را در CMD تایپ کرده و سپس Enter را بزنید. بعد از استفاده از این دستور یک بار کامپیوتر را ریستارت کنید و ببینید که آیا مشکل حل شده است یا نه:

sfc /scannow

اگر همچنان مشکل باقی بود، می‌توانید از ابزاری دیگر بهره‌مند شوید. دستوری که در ادامه مشاهده می‌کنید Disk Image Servicing and Management را اجرا می‌کند که مربوط به مدیریت هارد خواهد بود. بعد از وارد کردن این دستور کامپیوتر را ریستارت کنید:

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

۴. تسک بار ویندوز ۱۰ هنگ کرده است

اگر تسک بار را می‌بینید، اما هیچکدام از ویژگی‌ها و کاربرد‌هایش قابل استفاده نیست و در واقع هنگ کرده است، نیاز دارید تا از PowerShell استفاده کنید.

برای اجرا کردن PowerShell در نوار جست و جو این نام را تایپ کرده و سپس با کلیک راست کردن روی آیکون آن، گزینه‌ی Run as Administrator را انتخاب کنید. بعد از باز شدن پنجره‌ای احتمالا آبی رنگ شبیه به CMD دستور زیر را در آن تایپ نمایید:

Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)AppXManifest.xml"}

سپس به مسیر C:Users[Username]AppDataLocal بروید. فولدر TileDataLayer را پیدا کنید و آن را حذف نمایید. بعد از گذشت چند ثانیه، احتمالا مشکل تسک بار شما حل خواهد شد.

روش دوم و کاری تری در این بین وجود دارد که البته باعث می‌شود بسیاری از اپلیکیشن‌ها و همچنین Store از سیستم شما حذف شود. برای این کار باید PowerShell را با باز کرده و سپس دستور زیر را وارد نمایید:

Get-AppxPackage | Remove-AppxPackage
Get-AppxProvisionedPackage -Online | Remove-AppxProvisionedPackage -online

سپس سیستم خود را ریستارت کنید. احتمالا همه‌ی مشکلات برطرف شده است. البته این روش را به هیچ عنوان توصیه نمی‌کنیم.

۵. درایور‌ها و آخرین بروزرسانی‌های ویندوز را نصب کنید

این موضوع برای بسیاری از مشکلات کامپیوتر‌های خانگی می‌تواند یک راه حل باشد. درایور‌های قدیمی خصوصا اگر مربوط به پردازنده‌ی گرافیکی باشند می‌توانند باعث بسیاری از مشکلات شود. بنابراین آپدیت کردن آن‌ها شاید بتواند بسیاری از مشکلات را حل کند.

بنابراین بد نیست در صورت بروز برخی از مشکلات عجیب و غریب در ویندوز ۱۰، که با توجه به پیشینه‌ی مایکروسافت همیشه باید انتظارش را داشته باشیم؛ مطمئن شوید درایور‌ها و ویندوز شما آخرین آپدیت‌ها را دریافت کرده باشند.

برای اطمینان حاصل کردن از این که ویندوز ارجینال شما از آخرین آپدیت‌ها برخوردار شده یا نه کافیست به مسیر Settings > Update & Security > Windows Update بروید.

۶. سیستم را ریستور کنید یا یک اکانت جدید بسازید

اگر همه‌ی کار‌های بالا را انجام دادید و هیچکدام برایتان مثمر ثمر نبود، می‌توانید به ریستور سیستم عامل فکر کنید. ممکن است اخیرا با نصب یکی از برنامه‌ها مشکلی برای یکی از فایل‌های سیستمی به وجود آمده باشد که تسک بار را با اختلال رو به رو کرده  است.

اگر ریستور کردن سیستم عامل هم جوابگو نبود، یک یوزر جدید در ویندوز ایجاد کنید تا مشکل را دور بزنید. اگرچه این روش خیلی عاقلانه نیست و نمی‌توان به آن به چشم یک راه حل نگاه کرد.

برای ساختن یک یوزر جدید تنظیمات را باز کنید یا کلید ترکیبی Windows + I را بزنید و سپس به Accounts > Family & other Users بروید. در بخش Other Users گزینه‌ی Add someone else to this pc را انتخاب کنید.

از اینجا می‌توانید طبق روال عادی بسیاری از برنامه‌ها و وبسایت‌ها به ساخت اکانت جدید بپردازید. اگر می‌خواهید اکانت جدید را جایگزین اکانت قبلی نمایید، باید گزینه‌ی I don’t have this person’s sign-in information‌ و سپس Add a user without a Microsoft account را انتخاب نمایید تا در ادامه دچار مشکلی نشوید.

 


بازی Diablo: Immortal در BlizCon معرفی شد و واکنش‌های منفی بسیاری را متوجه بلیزارد کرد. بسیاری از این واکنش‌ها در کنفرانس معرفی بازی و در بخش پرسش و پاسخ رقم خورد. به همین دلیل «بن کوچرا» نویسنده‌ی وبسایت پولیگان در مقاله‌ای به مسائلی که باعث این واکنش منفی شد پرداخته است. در این مطلب ترجمه‌ای از مقاله‌ی یاد شده را مطالعه خواهید کرد.


بلیزارد به هیچ عنوان انتظار بازخورد شدیدا منفی طرفدارانش از معرفی Diablo: Immortal را نداشت. همچنین از مصاحبه‌های بعد از کنفرانس جنجالی بلیزارد به نظر می‌رسد که این شرکت دقیقا نمی‌داند که چرا طرفداران تا این حد از معرفی این بازی عصبانی شده‌اند. «الن ادهم» تهیه کننده‌ی اجرایی و همچنین یکی از بنیانگذاران بلیزارد می‌گوید:

من نظرات متفاوت طرفداران را اینطور تعبیر می‌کنم که آن‌ها شدیدا و از اعماق وجودشان منتظر اتفاق بزرگ بعدی هستند. بنابراین فکر می‌کنم ما شاهد ادغامی از دو نوع متفاوت [از نظرات] هستیم. ما مطمئنیم که مخاطبان بسیار زیادی سرتاسر دنیا منتظر این عنوان (Diablo: Immortal) هستند.


کلیک کنیدمن با این ارزیابی مخالفم چرا که انتظارات ایجاد شده توسط بلیزارد را نادیده می‌گیرد و از همه مهمتر توجهی به روشی که بلیزارد طی سال‌های طولانی برای داشتن طرفداران بیشتر پیش گرفته بود، ندارد.

اما واقعا این رونمایی چه ایرادی داشت؟ چطور بلیزارد نتوانست ارائه‌ی جذابی از یک بازی مورد انتظار ترتیب دهد؟ چرا Diablo: Immortal یک تغییر جهت عجیب و غریب برای بلیزارد تلقی می‌شود و چرا تا این حد باعث شده که طرفداران بلیزارد نسبت به این عنوان عصبانی شوند؟

برای دریافت پاسخ به این سوالات باید نگاهی جامع تر به موضوع داشت. چرا که منطق قابل تاملی پشت این اتفاقات قرار دارد.

بلیزارد

بلیزارد چطور بازی‌هایش را به اوج رساند؟

برای درک بهتر از بلیزارد ابتدا باید بدانیم که بلیزارد توسعه دهنده‌ای است که بیشتر روی ایده‌های کار شده تمرکز می‌کند و کمتر به سراغ ساخت عناوین جدید می‌رود. بلیزارد بازی‌هایی که کاربران همین حالا عاشقشان هستند را انتخاب می‌کند، آن‌ها را نو نوار کرده و با طراحی و شخصیت پردازی جذاب‌تر، آن را برای طرفدارانش به ارمغان می‌آورد.

بلیزارد نیازی به ساخت یک ژانر ندارد. بلیزارد فقط در مسیر عالی کردن یک ژانر گام بر می‌دارد. «سم دیدیه» سال ۲۰۱۴ در یک مصاحبه به پولیگان گفت:

یک بازی که همه عاشقش هستیم را انتخاب می‌کنیم، کاری که نیاز است تا برای ما باشد را رویش انجام می‌دهیم. دقیقا مثل تک تک بازی‌هایی که در گذشته ساخته‌ایم. وایکینگز از لمینگز برداشته شده بود، راک اند رول ریسینگ را در بسیاری از بازی‌های ماشینی گذشته دیده بودیم. وارکرفت از Dune ساخته شد، بنابراین می‌توانید انتظار مشابهی از Heroes of the Storm داشته باشید.

بازی Heroes of the Storm قرار بود تلاش بلیزارد برای ساخت یک بازی شبیه به دوتا ۲ یا لیگ آو لنجدز باشد -بازی‌هایی که خودشان برگرفته از وارکرفت ۳ بلیزارد بودند. دیدیه در ادامه گفته بود:

ما عنوانی که دوست داریم را برمی‌داریم و نسخه‌ی خاص خودمان را از آن تولید می‌کنیم. اگر ما این بازی را دوست داشته باشیم، قطعا بقیه هم آن را دوست خواهند داشت.

بنابراین روندی کاملا مشخص برای رونمایی از بازی‌های جدید بلیزارد وجود داشت. بلیزارد Everquest را برداشت و World of Warcraft را ساخت. Dune را برداشت و وارکرفت را تولید کرد. اورواچ از روی تیم فورترس ۲ ساخته شد. هارتستون برگرفته از عنوان Magic: The Gathering است و همانطور که لحظاتی پیش به آن اشاره کردیم، Heroes of the Storm تلاش بلیزارد برای ساخت یک بازی مثل دوتا ۲ بود.

اما Diablo: Immortal دنباله‌ای نیست که طرفداران بلیزارد انتظارش را می‌کشیدند و همینطور از روی هیچ ژانر مطرح دیگری ساخته نشده. به نظر می‌رسد که همه چیز برعکس شده و انگار یک شرکت خارجی -در این مورد خاص NetEase- از فرمول مورد استفاده‌ی بلیزارد تقلید می‌کند. طرفداران منتظر بودند تا ببینند بلیزارد می‌خواهد چه بر سر یکی از عناوین مطرح دنیا بیاورد نه اینکه یک شرکت دیگر، از ایده‌های بلیزارد برای تولید یک بازی جدید استفاده کند.

NetEase در پروژه‌ی Diablo:Immortal قرار است که با بلیزارد همکاری کند. اما بلیزارد همیشه با ایجاد سوال‌هایی در ذهن هوادارانش باعث ایجاد شور و شوق و هیجان می‌شد که تا زمان عرضه‌ی بازی جوابی برایشان وجود نداشت.

وقتی بلیزارد می‌خواست یک بازی کارتی بسازد، این سوال مطرح شد که بلیزارد در این تجربه چگونه عمل خواهد کرد؟‌ و هیچ جوابی برای آن وجود نداشت چون بلیزارد اولین بار بود که به سمت تولید یک بازی در این سبک می‌رفت.

حالا Diablo: Immortal این سوال را ایجاد می‌کند که تجربه‌ی یک شرکت شخص ثالث برای ساخت یکی از عناوین بلیزارد در پلتفرم موبایل چگونه خواهد بود؟‌ سوالی که بار‌ها به آن جواب داده شده و نتیجه همیشه یک عنوان متوسط بوده است. ما به خوبی می‌دانیم که دیابلو زیر نظر یک شرکت شخص ثالث چطور خواهد بود.

«رایان گیلیام» از وبسایت پولیگان در یک مقاله بعد از تجربه‌ی بازی Diablo: Immortal نوشته بود:

با Diablo: Immortal علی رغم اینکه فکر می‌کنید در حال تجربه‌ی دیابلو هستید، اما همه چیز شبیه به یک توهم تو خالی است. همه چیز شبیه به دیابلو است، اما انگار جای خالی شور و شوقی که هربار با از بین بردن اهریمن‌ها به شما دست می‌داد را حس می‌کنید. روح دیابلو در این بازی زنده نیست.

طرفداران دیابلو به بازی‌هایی که شبیه به دیابلو هستند اما شور و هیجان عنوان اصلی را ندارند عادت کرده‌اند. اما این اولین بار است که طرفداران دیابلو باید با عنوانی متوسط رو به رو شوند، که نام دیابلو را یدک می‌کشد و از طرف بلیزارد تحسین شده است.

بسیاری در فضاهای مجازی بر این عقیده‌اند که بلیزارد عهد نانوشته‌ی خود با طرفدارانش را برای سودآوری بیشتر از بازار بازی‌های موبایل شکسته است. اما از همه‌ی این مسائل نا امید کننده تر اینجاست که این عنوان برای PC عرضه نخواهد شد.

چرا این پلتفرم مهم است؟

«دیوید برویک» مدیرعامل پیشین ‌Blizzard North در یک مصاحبه با IGN در سال ۲۰۱۷ راجع به یکی از اولین ملاقات‌های شرکت تحت امرش با بلیزارد سخن گفته بود. او در این ملاقات علاقه‌ی بلیزارد به ساخت بازی برای پلتفرم کامپیوتر را درک می‌کرد و وانمود می‌کرد که اعضای شرکت عاشق تولید بازی برای پلتفرم کامپیوتر هستند. موضوعی که اهمیت بلیزارد به این پلتفرم را نشان می‌دهند. وی در این باره می‌گوید:

[در این ملاقات] ما می‌گفتیم: ما عاشق بازی‌های کامپیوتر هستیم. ما از بزرگترین گیمر‌های این پلتفرم هستیم و این پروژه‌ها را تنها برای درآمدزایی انجام می‌دهیم، اما یک ایده‌ی قوی داریم.

این ایده را برای ۵۰ کمپانی توضیح داده‌ایم و همه به بهانه‌ی این که سبک RPG‌ مرده رد کرده‌اند. اما ما این ایده‌ی نقش آفرینی را داریم و دوست داریم روزی آن را بسازیم.

ایده‌ای که برویک از آن صحبت می‌کند تبدیل به دیابلو شد.

بلیزارد به خاطر بازی‌های پلتفرم کامپیوتر شناخته شده است و بازی‌های دیابلو همیشه در ابتدا برای پی سی و مک عرضه می‌شدند و بعد‌ها پورت به کنسول‌ها انجام می‌پذیرفت. عنوان Overwatch یکی از معدود عناوین بلیزارد به شمار می‌رود که همزمان با پی سی، برای کنسول‌ها نیز منتشر شد. به طور کلی اصلی ترین طرفداران بلیزارد پی سی گیمر‌ها به شمار می‌روند.

در ویدیوی زیر شما می‌توانید به راحتی تعجب و ناراحتی فردی که می‌پرسد آیا Diablo: Immortal برای کامپیوتر عرضه خواهد شد یا نه را می‌بینید. در ادامه واضح است که وقتی طرفداران با جواب «خیر» مواجه می‌شوند نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند.

اما جالب جایی است که «وایات چنگ» توسعه دهنده‌ی بلیزارد در جواب می‌پرسد: «شما گوشی ندارید؟!». موضوعی که نشان می‌دهد نه تنها متوجه اصلی‌ترین مشکل حضار نشده، بلکه به طور کلی اصلی ترین موضوع را فراموش کرده است.

همه‌ی افرادی که در این جلسه حضور داشتند تلفن همراه دارند و احتمالا از بازی کردن در گوشی لذت می‌برند. اما دیابلو در پی سی متولد شد و به شهرت رسید. حالا با یک عنوان جدید از دیابلو طرف هستیم که بسیار شبیه به دیابلو ۳ است و هیچ برنامه‌ای برای عرضه‌ی آن در پلتفرم پی سی در دستور کار بلیزارد نیست.

بلیزارد یک بار دیگر روی یکی از اصلی ترین انتظارات مخاطبان پا گذاشت. انتظاری که پس از ده‌ها سال تولید بازی برای هواداران ایجاد کرده بود و از همه بدتر هیچکدام از اعضای بلیزارد متوجه نشدند که چرا طرفداران از این اتفاق خشمگین هستند.

حالا چه اتفاقی خواهد افتاد؟

حالا «الن برک» مدیرعامل شرکت بلیزارد باید طرفداران قدیمی دیابلو را راضی کند که این شرکت برای سودآوری بیشتر کیفیت را قربانی نخواهد کرد و روی حفظ باور‌های قدیمی خود اصرار دارد.

این اتفاق برای بلیزارد چالشی بزرگ است. این شرکت تمام قوا و برتری خود را از طریق اعمال ایده‌های جذاب به ژانر‌های موجود، فراموش نکردن پی سی گیمر‌ها و حفظ کیفیت بالای عناوین خود به دست آورده است.

Diablo: Immortal هر سه عهد نانوشته‌ و قدیمی را در BlizzCon زیر پا گذاشت. به هر ترتیب اتفاقی که در ادامه برای این پروژه رقم می‌خورد، نوع نگاه طرفداران نه تنها به این بازی، بلکه به این شرکت را رقم خواهد زد.


محمود احمدی نژاد، رییس جمهور دولت نهم و دهم، از زمان رد صلاحیت برای حضور در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان و شدت گرفتن تراژدی محاکمه بقایی و مشایی، به یکی از جریان های مخالف دولت و برخی سیاست ها تبدیل شده که اکنون در کانال تلگرام و توییتر، به صورت متنی، تصویری و ویدیویی فعالیت های بسیار دارد. او که در دوران صدراتش، به دیپلماسی عمومی اعتقاد داشت، امروزه بهترین تریبون را فضای مجازی می داند تا اندیشه ها و دیدگاه هایش را درباره هر مساله ای که فکر کنید، منتشر کند.

کانال تلگرام احمدی نژاد این روزها حدود ۲۳۰ هزار دنبال کننده دارد و صفحه توییتر فارسی زبانش نیز، بیش از ۱۳ هزار نفر. البته صفحه توییتر انگلیسی زبان محمود احمدی نژاد، بیش از ۷۴ هزار دنبال کننده دارد.

توییتر

صفحه رسمی توییتر انگلیسی زبان محمود احمدی نژاد

او از ژانویه ۲۰۱۷ میلادی وارد این شبکه متن محور محبوب سیاسیون و فعالان اجتماعی ایران و جهان شد و تا کنون بیش از ۱ هزار توییت را به اشتراک گذاشته است که بخشی به زبان فارسی و بخشی به انگلیسی است. یعنی متوسط به صورت روزانه وی ۳ توییت در صفحه اش منتشر کرد که البته خیلی مشخص نیست که به صورت مستقیم توسط وی نوشته می شود یا توسط ادمین اداره می شود.  اگر چه متون انگلیسی آن، با توجه به شناختی که از سطح زبان انگلیسی روسای جمهور ایران در  ۴۰ سال اخیر داریم، کار او نیست، اما سبب شده تا با تگ کردن برخی صفحات پر بیننده، جنجال آفرین شود.

تصویر توییت جنجالی صفحه محمود احمدی نژاد در توییتر که قهرمانی تیم رد ساکس شهر بوستون را در مسابقات بیسبال آمریکا تبریک گفت و هزاران لایک و کامنت دریافت کرد

توییت های او و فعالیتش در این شبکه از  نظر برخی، در شان یک رییس دولت نیست. چرا که او گاها با برخی از کاربران این شبکه اجتماعی، درباره موضوعات معلومی و سطحی،‌چت می کند یا مطالبی را منتشر می کند که شگفت انگیز است که نمونه اش را در عکس زیر مشاهده می کنید.

تصویر چت های صفحه توییتر رسمی احمدی نژاد با کاربران

صفحه او چند روز پیش، قهرمانی یکی از باشگاه های بیسبال در امریکا را تبریک گفت! تبریکی که با تگ کردن صفحه رسمی توییتر این باشگاه همراه شد و سیلی از انتقادات هواداران این باشگاه بیسبال را به دنبال اورد و بستر طنز  کاربران ایرانی توییتر شد.

توییت صفحه انگلیسی زبان محمود احمدی نژاد در ۲۱ اکتبر ۲۰۱۸ میلادی که از علاقه رییس جمهور دولت نهم و دهم از تماشای رقابت های فوتبال آمریکایی در ایالت میشیگان آمریکا خبر می دهد!

البته همان طور که در عکس بالا مشاهده می کنید، تبریک های عجیب و بیسبالی صفحه توییتر محمود احمدی نژاد، مسبوق به سابقه است. او چند روز پیش نیز توییت کرده بود که اخبار مربوط به رقابت های فوتبال آمریکایی ایالت میشیگان آمریکا را دنبال می کند که با هزارات لایک و کامنت کاربرانی ایرانی و آمریکایی هم همراه شد.

توییتر احمدی نژاد

تصویری از کیک تولد محمود احمدی نژاد که در صفحه توییتر انگلیسی زبان وی منتشر شده است

صفحه توییتر انگلیسی زبان محمود احمدی نژاد، از هر دری سخن می گوید. یک روز توییتی منتشر می شود و کاخ سفید و ترامپ را تگ می کند تا فهرست ایرانیان گرین کارت گرفته را منتشر کند، روز دیگر کیک تولد او را به اشتراک می گذارد و از کسانی که در تهران برای وی جشن تولد ترتیب داده بودند، در  توییتر به انگلیسی تشکر می کند!

توییتر احمدی نژاد

تصویر توییت منتشر شده در صفحه محمود احمدی نژاد که به زبان انگلیسی، برگزاری مراسم تولدش را توسط هواداران در تهران، به انگلیسی تبریک می گوید!

یکی از توییت های صفحه محمود احمدی نژاد که صفحه دیه گو مارادونا را تگ کرده است و از ارسال پیراهن این فوتبالیست نامدار به وی حکایت میکند.

توییتر احمدی نژاد

از لحظات توییتری آقای احمدی نژاد

البته نباید از علاقه خاص آقای احمدی نژاد به توییتر غافل شد. موضوعی که خودش هم به صراحتا اعلام کرده است و تصویر و سند این ابراز اشتیاق وافر را در عکس زیر مشاهده می  کنید که ایشان را در کنار نوت بوکش در حال دنبال  کردن صفحه توییتری نشان می دهد.

امیدواریم سایبر دیپلماسی و گسترش دولت الکترونیک پاسخگو در ایران فراگیر شده و شاهد رفع فیلتر توییتر در اسرع وقت باشیم. نظر شما درباره سطح و روش اطلاع رسانی رییس دولت نهم و دهم در شبکه های اجتماعی چیست.


«محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ایرانسل برای تلاش‌های صورت گرفته در تدوین طرح‌های تداوم کسب و کار، مقابله با بحران و همچنین اهتمام در نشر و پیاده سازی فرهنگ پدافند غیرعامل تقدیر کرد.

به گزارش ایرانسل، «طرح تداوم کسب و کار» یا BCP (Business Continuity Plan) و «طرح مقابله با بحران» یا DRP (Disaster Recovery Plan) توسط این اپراتور و براساس استانداردهای بین‌المللی تدوین و پیاده سازی شده است. در این دو طرح مخاطرات و ریسک‌های موجود در سطح شبکه، قبل از بروز بحران‌ پیش‌بینی و امکان مقابله و پایداری شبکه در زمان بحران فراهم می‌شود.

تقدیر از ایرانسل

لازم به توضیح است که در طرح استمرار کسب و کار (BCP – Business Continuity Plan) شرایط برای ادامه فعالیت کسب و کارهایی که تحت تاثیر شرایط فیزیکی خارجی مانند طوفان، سیل، آتش سوزی، جرایم و … دچار مشکل شده باشند را به وجود می‌آورد. این طرح‌ها عموما شامل نحوه بازیابی فعالیت‌های کسب و کار و یا انتقال آنها به محلی دیگر است. مثلا اگر مرکز داده در آتش سوزی تخریب شود، فعالیت‌های کسب و کار به سایت جایگزین (پشتیبان) منتقل خواهد شد.

گفتنی‌ست همایش «بازدارندگی سایبری در سایه حماسه حسینی» صبح امروز سه‌شنبه ۱۵ آبان ماه با حضور وزیر ارتباطات و سردار «غلامرضا جلالی» رییس سازمان پدافندغیرعامل در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.


فروشگاه گیم شیرینگ به عنوان اولین مرجع ارائه بازی های دیجیتالی بصورت اورژینال و قانونی با استفاده از قابلیت شیرینگ، کامل ترین آرشیو بازی های ویدیویی در ایران رو برای سه کنسول  Playstation 4، Xbox One  و Nintendo Switch در اختیار شما قرار می دهد. در فروشگاه گیم شیرینگ شما با هر سلیقه ای و با هر میزان بودجه برای خرید یک بازی، امکان تجربه بازی مورد علاقه خود را خواهید داشت، حتی تنها با چند هزار تومان…

ارائه بازی های ویدیویی در قالب اکانت شیرینگ آفلاین، اکانت شیرینگ دائمی، اکانت شیرینگ زمانی و اکانت کامل دیجیتالی که هر کدام با هزینه و قابلیت هایی متفاوت در اختیار شما قرار گرفته اند، این امکان را فراهم می کنند تا هزینه یک بازی را براساس مقدار و چگونگی استفاده از آن پرداخت نمایید. مثلا اگر فرصت استفاده از بخش چند نفره آنلاین بازی ها رو ندارید، لزومی نداره هزینه اون رو پرداخت کنید، اکانت های شیرینگ آفلاین یک خرید منطقی برای شما خواهد بود یا اگر در تمام طول روز فرصت استفاده از یک بازی برای شما فراهم نیست، بازی ها رو برای 8 ساعت استفاده در روز تهیه و تنها بابت ساعت هایی که از آن استفاده می کنید هزینه پرداخت کنید، این قابلیتی است که طرح شیرینگ زمانی در اختیار شما قرار می دهد.

استفاده از بازی های دیجیتالی، زمانی لذت بخش خواهد بود که امکان فروش آن ها نیز فراهم باشد و در فروشگاه گیم شیرینگ این قابلیت نیز در اختیار شما قرار گرفته است. بازی هایی که از ما خریداری می شود، می تواند در هر زمان برای فروش در بخش حراجی فروشگاه گیم شیرینگ ثبت شود تا سایر کاربرها آن را سفارش دهند. همچنین شما نیز با مراجعه به آرشیو بازی های حراجی امکان ثبت سفارش برای خرید بازی سایر کاربرها را در اختیار خواهید داشت و حتی بازی هایی که به این طریق، از بخش حراجی فروشگاه گیم شیرینگ تهیه کرده اید را نیز می توانید پس از تجربه، دوباره در همین بخش برای فروش قرار دهید.

علاوه بر امکان فروش بازی ها، امکان ثبت آگهی برای اجاره اون ها نیز در فروشگاه گیم شیرینگ وجود دارد. با استفاده از این بخش می توانید ضمن حفظ مالکیت و استفاده از بازی های خود، آن ها را برای اجاره به دیگران ثبت نمایید. همچنین شما نیز این امکان رو در اختیار دارید تا بازی سایر کاربرها را برای اجاره سفارش داده و با مبلغی بسیار اندک، برای مدت زمانی مشخص از بازی مورد علاقه خود استفاده نمایید. طرح اجاره است که این امکان جذاب را برای شما فراهم کرده تا یک بازی رو با مبلغی اندک از فروشگاه گیم شیرینگ تهیه و ضمن 16 ساعت استفاده از آن در روز، مقدار 8 ساعت برای مدت زمانی مشخص بازی را به فرد دیگری اجاره دهید و مبلغی به ازای آن دریافت کنید.

پشتیبانی فروشگاه گیم شیرینگ با توجه ویژه به اجرای قوانین و تعهدات خود، فضایی آرام و ایمن را برای استفاده مشترکین فروشگاه آماده کرده است که این مساله بی شک باعث دلگرمی شما خواهد بود. پشتیبانی فروش، پشتیبانی خدمات و پشتیبانی اختصاصی هر کدام به منظور رفع بخشی از نیازهای کاربر در هنگام، قبل و بعد از خرید همواره در کنار شما خواهند بود. پشتیبانی تنها با هدف رضایت مشترکین و برای رعایت حقوق تمام کاربرهای فروشگاه، فعالیت و تلاش می کند.

اکنون که با بخشی از خدمات ما آشنا شدید از شما برای استفاده از فروشگاه گیم شیرینگ، به آدرسGamesharing.org دعوت می کنیم. دعوت می کنیم تا شما نیز همراه رشد فروشگاه باشید زیرا همواره برای ارائه بهترین ها به شما کوشیده و از این پس نیز خواهیم کوشید و با ارائه قابلیت هایی شایسته، همراهی شما را پاسخ خواهیم داد. علاوه بر بازدید از فروشگاه، با عضویت در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام ما می توانید اخبار، اطلاعات و خدمات فروشگاه گیم شیرینگ را دنبال نمایید.

آخرین دیدگاه‌ها

  دسته‌ها